29 mrt 2013 17:49

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van de Pensioendienst van de Overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hernieuwing beoogt van het mandaat van de administrateur-generaal van de Pensioendienst van de Overheidssector. 

Het mandaat van de heer Johan Janssens voor de managementfunctie van administrateur-generaal van de Pensioendienst van de Overheidssector loopt ten einde op 30 april 2013. Hij behaalde de vermelding zeer goed bij zijn eindevaluatie. De ministerraad heeft dan ook beslist om zijn mandaat voor een periode van zes jaar te hernieuwen.