03 apr 2020 16:59

Hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerde bestuurder van het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de gedelegeerde bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hernieuwt.

Het mandaat van Herman Diricks als gedelegeerd bestuurder van het FAVV wordt hernieuwd voor zes jaar vanaf 1 mei 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.