13 mei 2016 17:41

Heropbouw van de Belgische afdeling van de Internationale School van de SHAPE

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 april 2016 tussen de federale staat en de Franse gemeenschap over de financieringsregels en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van de SHAPE.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.