25 mrt 2016 15:00

Heropbouw van de Belgische afdeling van de Internationale School van de SHAPE

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de Franse gemeenschap over de financieringsregels en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van de SHAPE.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt de regels over:

  • de procedure van samenwerking en de informatie tussen de partijen
  • de financiering van de tijdelijke gebouwen en van de heropbouw van de Belgische internationale afdeling en de financiering van de werking ervan
  • de controle van de kosten van de huur, gevolgd in 2018 door de aankoop van de tijdelijke gebouwen en van de heropbouwfase van de Belgische internationale afdeling

De federale regering en de Franse gemeenschap zullen samen het design, de heropbouw van de Belgische afdeling en de opbouw van bepaalde gemeenschappelijke factoren financieren. De federale regering en de Franse gemeenschap financieren elk de helft van het huurcontract, gevolgd in 2018 door de aankoop van tijdelijke pedagogische gebouwen. De Franse gemeenschap blijft daarnaast alle huurkosten van de noodzakelijke tijdelijke dienstgebouwen financieren, evenals de kosten voor de pedagogische werking.

De federale regering blijft de Belgische bijdrage aaan de gemeenschappelijke werkingskosten van de internationale school op zich nemen. 

Na ondertekening zal het samenwerkingsakkoord worden omgezet in een voorontwerp van wet en voor advies aan de ministerraad worden voorgelegd.