18 dec 2015 17:52

Heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel een aantal beslissingen over de heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School. 

Op 19 december 2013 sloten de federale regering en de regering van de Franse Gemeenschap / Fédération Wallonie-Bruxelles een akkoord over de hervatting van de besprekingen met de SHAPE voor de heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School. Het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ) werd toen gemandateerd om de besprekingen met de SHAPE en de Amerikaanse regering te hervatten. Deze laatste leidt het heropbouwproject van de internationale school. De voorzitter van het ICZ heeft in naam van de federale regering een 'Letter of Intent' ondertekend en aan de SHAPE-autoriteiten meegedeeld. De SHAPE heeft echter geen 'Note of Joining' overgemaakt.

De ministerraad neemt akte van de huidige situatie van het dossier en geeft het Interministerieel Comité Zetelbeleid de opdracht om aan de SHAPE een 'Note of Joining' te vragen, zodat België zich kan aansluiten bij het 'MOU Design and Funding the new facilities of the SHAPE International School'. Het ICZ zal ook het maximumbedrag van de Belgische deelname meedelen. De ministerraad kwam ook tot een duurzame oplossing, zodat de voorlopige klaslokalen kunnen worden gebruikt in afwachting van de heropbouw van de Belgische afdeling. De kosten van de huur gevolgd door aankoop worden billijke verdeeld tussen de federale regering en Fédération Wallonie-Bruxelles.
De eerste minister zal de minister-president van de regering van de Franse Gemeenschap over deze beslissing informeren en met hem overleggen over een ontwerp van samenwerkingsakkoord.