07 dec 2012 19:40

Heropbouw van het SHAPE-hoofdkwartier

De federale regering staat positief tegenover het voorstel van de NAVO om de Belgische afdeling van de SHAPE International School te behouden en zal ter zake zo snel mogelijk overleg plegen met de Franse Gemeenschap.

De regering bevestigt tevens een in februari 2011 door België reeds goedgekeurde beslissing met betrekking tot de ondersteuning door de gastlanden van de internationale militaire NAVO-hoofdkwartieren die in ons land gevestigd zijn. Tegen 1 januari 2014 zal in deze context een nieuw Host Nation Support beleid uitgewerkt worden, waarbij België de brandweerdiensten, de toegangscontrole, de dienst voor bescherming en veiligheid op het werk en het onderhoud van de infrastructuur overgenomen worden. Er komt ook een bijkomende ondersteuning voor de weerdienst, het administratief vervoer, de welzijnsactiviteiten en familiesteun.
De ministers van Binnenlandse Zaken, Werk en Landsverdediging werden hiertoe belast met de voorbereiding van de concrete inwerkingstelling van deze beslissing.