18 mrt 2022 16:19

Heropstart interministeriële conferentie voor de bevoegdheid Handicap

Op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, vraagt de ministerraad de eerste minister om de naamswijziging van de interministeriële conferentie Welzijn, Sport en Familie te agenderen op het overlegcomité. De ministerraad duidt ook de federale vertegenwoordigers voor de deel-IMC Handicap aan.

De naamswijziging naar interministeriële conferentie (IMC) Welzijn, Sport, Gezinnen en Handicap past in de heropstart van het interfederaal overleg inzake handicap, dat voortvloeit uit het engagement van het regeerakkoord om tot een goede samenwerking tussen de beleidsniveaus te komen.

Meer overleg tussen de federale regering en de deelstaten is essentieel, aangezien de bevoegdheden inzake handicapbeleid sterk versnipperd zijn. Dit geldt zowel voor het klassieke beleidsdomein handicap, met bevoegdheden inzake erkenningen, tegemoetkomingen, hulpmiddelen en assistentie, als het transversaal handicapbeleid dat de integratie van personen met een beperking doorheen alle beleidsdomeinen beoogt, conform het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De eerste minister zal de verschillende regeringen vragen om hun vertegenwoordigers in de IMC mee te delen aan het overlegcomité.

De vertegenwoordigers van de federale regering zijn:

  • Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap
  • Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken
  • Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen