01 apr 2022 18:07

Herstart- en Transitieplan: versterking van het federaal wetenschapsbeleid

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met diverse initiatieven in het kader van het Herstart- en Transitieplan voor het versterken van het federaal wetenschapsbeleid.

Het Herstart- en Transitieplan, dat op 12 oktober 2021 werd gelanceerd, heeft als doel onze economie zuurstof te geven en de omslag te maken naar een duurzame en digitale samenleving in de context van de pandemie. In het licht van dit plan werd - naast de toekenning van 16,2 miljoen euro voor de uitvoering van het project "Hydrogen Test Facility for scientific and applied research" - bijkomend 29 miljoen euro toegekend aan federaal wetenschapsbeleid ter ondersteuning van onderzoek.

 Concreet zullen de volgende initiatieven in het kader van deze bijkomende financiering ontwikkeld worden:

Acties van de POD Wetenschapsbeleid

Twee types acties zijn voorzien:

  • oproepen tot voorstellen te ontwikkelen en uit te voeren door de POD
  • voortzetting van de steun van Wetenschapsbeleid aan onderzoeksplatformen en - infrastructuren

Acties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen

Drie afzonderlijke acties worden voorgesteld. Ze bestrijken verschillende actuele thema's en zijn gericht op concrete behoeften:

  • luchtobservaties met Kustwachtvliegtuig boven de Noordzee - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  • erfgoed in gevaar - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
  • forensisch houtonderzoek - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Europese initiatieven

Het is de bedoeling om de deelname aan het European Quantum Communication Infrastructure te ondersteunen, alsook om deel te nemen aan een aantal Europese partnerschappen, waarvan sommige een voortzetting zijn van partnerschappen waarbij de POD reeds betrokken is.