31 okt 2020 12:13

Herstarten van het project NATO Communications & Information Agency

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo het herstarten van het project NATO Communications & Information Agency (NCIA) goed, met gelijkblijvende behoeftes, zoals in 2014 uitgedrukt en erkend, en in 2020 bevestigd.

De ministerraad bevestigt de rol van Defensie in het beheren van het project NCIA Digital Enterprise Center op de site van Kamp Casteau te Bergen en keurt de indexering van het budget dat in 2015 initieel voorzien werd voor de jaren 2020 tot en met 2025 goed voor een bedrag van 6 166 000 euro incl. btw.

Tot slot keurt de ministerraad de aanpassing van de bestaande contracten, die binnen het kader van het project New SHAPE Headquarter Static Command Facility  (HQ SCF) ingevoerd werden, goed om de nodige studies voor de bouw van het NCIA Digital Enterprise Center daarin op te nemen.