21 jul 2023 10:34

Herverdeling middelen Europees Solidariteitsfonds inzake de overstromingen van juli 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van samenwerkingsprotocol goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitbetaling en opvolging van de bijdrage uit het Europees Solidariteitsfonds.

Het samenwerkingsprotocol regelt de verdeling van middelen van de toegekende uitbetaling van middelen uit het Europees Solidariteitsfonds in het kader van de overstromingen van juli 2021.