02 okt 2009 12:49

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenwerkweek van toepassing maakt op de personeelsleden van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, behalve op de experts.

Het ontwerp voert artikel 14 uit van de wet van 10 april 1995 over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.