07 mrt 2008 12:40

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijds vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek voor gemeenten van de Duitstalige gemeenschap

Halftijds vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek voor gemeenten van de Duitstalige gemeenschap

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorlegde over de halftijds vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek voor een aantal gemeenten van de Duitstalige gemeenschap.

Het ontwerp komt tegemoet aan het verzoek van de Duitstalige gemeenschap om het aangepaste stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding van toepassing te maken op de OCMW's, de gemeenten, de gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven van Bütgenbach, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith. Het ontwerp past ook de vrijwillige vierdagenweek toe op de OCMW's van die gemeenten.

Het was de wet van 4 juni 2007 die het stelsel had aangepast. De wijzigingen zijn automatisch van kracht voor de federale overheidsdiensten, maar niet voor de lokale besturen. Die moeten hier een verzoek bij de minister van Ambtenarenzaken voor indienen.

Het ontwerp van kb voert artikel 14 en 27, §4 van de wet van 10 april 1955 uit betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.