28 nov 2021 18:34

Herverdeling van de universitaire bedden voor de UCL die zich bevinden in de site Mont Godinne  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de samenstelling van de universitaire bedden voor de Université Catholique de Louvain (UCL) die zich bevinden in de CHU UCL Namur, site Mont Godinne te Yvoir. 

De herverdeling ziet eruit als volgt:

  • de 11 bedden met kenletter B (behandeling tuberculose) verliezen hun universitair karakter (deze B-bedden zijn overigens niet langer aanwezig in het ziekenhuis)
  • de bedden met kenletter C (heelkunde) met universitair karakter worden opgetrokken van 104 naar 145
  • de bedden met kenletter D (inwendige geneeskunde) met universitair karakter worden verminderd van 178 naar 135
  • de bedden met kenletter C+D (intensieve zorgen) met universitair karakter worden opgetrokken van 7 naar 20

Dit aantal respecteert het maximum-aantal universitaire bedden voor de UCL. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 1986 houdende aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de "Université Catholique de Louvain"