05 apr 2024 20:19

Herverdeling van kredieten van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met de herverdeling van de kredieten van de FOD Sociale Zekerheid voor het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal op 15 en 16 april 2024 in Terhulpen een conferentie worden gehouden over de Europese pijler van sociale rechten. 

Gezien er zich naar aanleiding van dit evenement nieuwe noden aandienen, wordt een herverdeling goedgekeurd van een deel van de kredieten die de FOD Sociale Zekerheid heeft ontvangen in het kader van het voorzitterschap. Het gaat om een interne herverdeling binnen de enveloppe van de FOD Sociale Zekerheid.