13 mei 2016 17:41

Hervorming Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ministerraad bevestigt, conform het regeerakkoord, mandaat aan de staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer om verder te werken aan de hervorming van de Privacycommissie binnen de regering en in overleg met het parlement.

De Privacycommissie moet, om in overeenstemming te zijn met de Europese verordening, volledig hervormd worden tot een onafhankelijke regulator. De Europese verordening vereist dat de lidstaten een onafhankelijke autoriteit voor gegevensbescherming inrichten en dat deze autoriteit de bevoegdheid wordt gegeven om administratieve boetes uit te delen die kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. De hervorming moet klaar zijn tegen mei 2018.

De hoofdlijnen van de hervorming zijn:

 • versterking van de onafhankelijkheid en accountability
  • onafhankelijke administratieve autoriteit
  • rechtspersoonlijkheid
  • legitimiteit naar stakeholders toe, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een consultatieronde van het maatschappelijk middenveld te organiseren alvorens een advies te verlenen
  • beperking duur mandaten: één maal hernieuwen in plaats van geen limiet
 • structurele hervorming
  • vier gescheiden kamers rekening houdend met de verschillende bevoegdheden: auditoraat, administratieve afhandelingskamer, een advies- en machtigingskamer en algemeen secretariaat
 • afslanking en professionalisering
  • rationalisering met sterke vermindering van het aantal mandaten
  • rationalisering en afslanking van de sectorale comités
  • versterking expertise via voltijdse commissarissen
  • optimaliseren van bronnen en kennis binnen de sectorale comités
 • democratische werking
  • transparantie naar stakeholders toe, bijvoorbeeld aanwezigheid van vertegenwoordiger van private en publieke sector in de administratieve afhandelingskamer
  • mogelijkheid voor verantwoordelijkheden voor de verwerking om gehoord te worden
  • beroepsmogelijkheid met volle rechtsmacht voorzien tegen de machtigingen uitgesproken door de advieskamer en tegen de uitgesproken sancties door de afhandelingskamer
 • budgetneutraal: geen verhoging van het budget ondanks bijkomende taken zoals het uitvaardigen van sancties

De uitwerking van de hoofdlijnen zal gebeuren in de werkgroep beleidscoördinatie. De ministerraad belast de staatssecretaris om te onderzoeken, binnen budgetneutraal kader, in een versterking (5VTE's) van de dienst Bescherming Persoonsgegevens bij de FOD Justitie voor de wetgevende, juridische, begrotingstechnische en operationele uitwerking van de hervorming van de privacycommissie.