23 dec 2008 11:00

Hervorming registratie aannemers

Oriëntatienota over de hervorming van de registratie van aannemers

Oriëntatienota over de hervorming van de registratie van aannemers

De ministerraad heeft kennis genomen van een oriëntatienota over de hervorming van de registratie van aannemers die minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies hebben voorgesteld. 

De oriëntatienota geeft de context weer van de hervorming van de registratie en vermeldt welke wettelijke maatregelen en uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen. Bovendien legt de nota de timing voor het overleg met de sociale partners en de gewesten vast.

Het is de bedoeling de huidige administratief zware en langdurige voorafgaande procedure te vervangen door een snelle eenvoudige automatische registratie die gekoppeld wordt aan de inschrijving van de startende bouwonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De registratie is een voorwaarde om een verlaagd BTW-tarief bij renovatie toe te passen en voor de klant om kortingen in de inkomstenbelasting en bepaalde gewestelijke en lokale premies te bekomen. Daarnaast stimuleert de registratie de aannemers om te voldoen aan hun sociale en fiscale verplichtingen.