10 mei 2012 19:35

Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad keurt de overgangsmaatregelen goed voor de zelfstandigen die door de hervorming van de pensioenen binnen een en drie jaar met vervroegd pensioen gaan.

Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft de ministerraad een voorontwerp van wet met overgangsmaatregelen voorgelegd. Ze zijn gelijkaaardig als die voor de werknemers uit de privé-sector (zie bericht).