20 apr 2007 17:00

Hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en invoering van OMNIO-statuut

Bijdragen verschuldigd door gerechtigden die ingeschreven zijn als resident

Bijdragen verschuldigd door gerechtigden die ingeschreven zijn als resident

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat art 134 wijzigt van het koninklijk besluit dat de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uitvoert. (kb van 3 juli 1996 - wet gecoördineerd op 14 juli 1994) Art 134 stelt de bijdragen vast die de gerechtigden die ingeschreven zijn als resident moeten betalen. De wijziging is het gevolg van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming en de invoering van het omnio-statuut. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.