03 mei 2013 19:00

Hervorming van het huwelijksvermogenrecht

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom in eerste lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van het huwelijksvermogenrecht.

Het voorontwerp wijzigt de regels van het huwelijksvermogen. Het gaat om:

 • de aanpassing van bepaalde regels inzake de uitkering na echtscheiding en
  de invoering van een pensioencompensatie
 • de herziening van de samenstelling van het gemeenschappelijke vermogen in het wettelijke stelsel, de regels inzake individuele en collectieve levensverzekeringen, en de (her)invoering van het begrip 'aanwinsten' in het huwelijksvermogensrecht
 • de aanpassing van bepaalde regels van de vereffening en de verdeling van het
  gemeenschappelijke vermogen in het wettelijke stelsel
 • wijzigingen van het stelsel van scheiding van goederen en opheffing van het verbod
  van verkoping tussen echtgenoten
 • overeenstemmende aanpassingen aan enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
 • de opheffing van art. 127 en 128 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst
 • de overgangsbepalingen

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot invoering van een pensioencompensatie na echtscheiding, en tot wijziging van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen de gevolgen van de echtscheiding