24 apr 2009 11:30

Hervorming vennootschapsrecht

BVBA voor starters - tweede lezing

BVBA voor starters - tweede lezing

Beginnende ondernemers kunnen binnenkort een nieuwe ondernemingsvorm aannemen die beter aan hun specifieke situatie is aangepast. Daarvoor heeft de ministerraad op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerk, minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het wetboek van vennootschappen wijzigt en de BVBA voor starters in het leven roept. 

Volgens het huidige recht kunnen starters als natuurlijke persoon zaken ondernemen, wat een aanzienlijk financieel risico inhoudt of ze kunnen een BVBA oprichten waarvoor een beginkapitaal nodig is.

Om beginnende ondernemers aan te moedigen, wordt nu een nieuwe vorm van BVBA in het leven geroepen: de BVBA voor starters. Dankzij de nieuwe ondernemingsvorm kan de ondernemer toegang krijgen tot de voordelen van het rechtsstelsel van de BVBA, namelijk een bescherming van het familie- en privé-bezit tegen het ondernemingsrisico en over het algemeen een gunstiger fiscaal statuut. Daartegenover staan een aantal voorwaarden op sociaal vlak die misbruiken moeten vermijden. De BVBA-starter geldt enkel voor natuurlijke personen. De starter kan zelf het bedrag bepalen van zijn kapitaal, dat hij of zij vastlegt in een financieel plan. De goedkeuring van dat plan door een financiële expert moet voortijdige faillissementen voorkomen. Ten slotte gelden er ook specifieke regelingen ten aanzien van de schuldeisers. De oprichtersaansprakelijkheid blijft tot drie jaar behouden. Daarna zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk tot het minimumbedrag van de gewone BVBA, namelijk 18 550 euro.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd en daarna bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.