14 feb 2012 16:06

Herziening financieringsplan 2011

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld laat weten dat het financieringsplan voor 2011 herzien wordt als gevolg van de verwerving van Dexia Bank België. De OLO-uitgiften zullen verhoogd worden met 3 miljard euro.

De bijkomende 4 miljard euro die nodig zijn als gevolg van de verwerving van Dexia Bank België zoals beslist door de regering op 10 oktober 2011, zullen als volgt worden gefinancierd:

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Agentschap van de Schuld laat weten dat het financieringsplan voor 2011 herzien wordt als gevolg van de verwerving van Dexia Bank België. De OLO-uitgiften zullen verhoogd worden met 3 miljard euro.

De bijkomende 4 miljard euro die nodig zijn als gevolg van de verwerving van Dexia Bank België zoals beslist door de regering op 10 oktober 2011, zullen als volgt worden gefinancierd:

1. De geplande OLO-uitgiften voor 2011 zullen bij de 2 overblijvende aanbestedingen van oktober en november verhoogd worden met 3 miljard euro tot 39 miljard euro. Tot op heden bedragen de OLO-uitgiften 35,362 miljard euro.

2. Het resterende saldo van 1 miljard euro zal gedekt worden door meer schatkistcertificaten uit te geven bij de komende aanbestedingen.

In bijlage vindt u het aangepaste financieringsplan voor 2011.

Informatie in verband met de komende aanbestedingen van schatkistcertificaten zal medegedeeld worden via de pagina’s van het Agentschap van de Schuld op Bloomberg en Reuters.