15 sep 2006 16:52

Herziening van de financieringsbehoeften en het financieringsplan 2006

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Het Belgisch Agentschap van de Schuld deelt hierbij mee dat de geplande OLO-uitgifte voor 2006 herzien werd naar 20,22 miljard EUR. Dit is 2,67 miljard EUR minder dan de vorige raming van 22,89 miljard EUR. Deze daling is het gevolg van een verminderend bruto te financieren saldo in 2006. Op dit ogenblik wordt verwacht dat het federaal kastekort 1,83 miljard EUR (1) zal bedragen, in plaats van de eerder geschatte 2,96 miljard EUR. Bijkomend werd het bedrag van de geplande terugkopen van OLO's die in 2007 en 2008 vervallen, herzien van 5 miljard EUR naar 1,52 miljard EUR. De huidige marktomstandigheden laten de Schatkist immers niet toe om het eerder geplande bedrag te realiseren. In totaal vermindert het geraamde bruto te financieren saldo voor 2006 met 4,62 miljard EUR. Het bedrag in omloop aan schatkistcertificaten zou over het jaar 2006 verminderen met 0,60 miljard EUR, in tegenstelling tot een stijging met 0,33 miljard EUR zoals eerder gepland. (1) Gelieve te noteren dat dit cijfer opnieuw kan wijzigen als gevolg van de geplande 3e begrotingscontrole voor 2006