20 mei 2024 23:50

Herziening van de quota van de leden van het IMF

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van de zestiende algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het voorontwerp van wet betreft de goedkeuring van de zestiende algemene herziening van de IMF-quota ingevolge een internationale consensus, inclusief binnen de Europese Unie, om het IMF aan te passen aan de globale economische ontwikkelingen en de huidige financiële uitdagingen. Deze consensus is er gekomen na diepgaande discussies in verschillende internationale fora, waaronder de G20 en het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC).

Het voorstel om de quota met 50% te verhogen, wat resulteert in een Belgisch quotum van 9 616,05 miljoen speciale trekkingsrechten (STR), is bedoeld om de middelen van het IMF te versterken om efficiënt te reageren op de huidige financiële crisissen. Deze verhoging zal, eenmaal van kracht, de Bilaterale Leningovereenkomsten vervangen en gepaard gaan met een vermindering van de kredietarrangementen in het kader van de Nieuwe Leningsovereenkomsten (NLO), met als doel de leencapaciteit van het Fonds te handhaven. Zo zou het aandeel van de quota in de totale middelen van het IMF stijgen van 49% naar ongeveer 70%, wat een terugkeer naar voornamelijk op quota gebaseerde middelen betekent. Door de noodzaak van deze hervorming te benadrukken, erkent men de behoefte om de veranderende wereldwijde economische dynamiek te weerspiegelen en te garanderen dat het IMF over voldoende financiële middelen beschikt om zijn leden in tijden van crisis te ondersteunen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot goedkeuring van de zestiende algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds, naar aanleiding van de Resolutie 79-1 van 15 december 2023 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds