18 mei 2018 16:39

Herziening van de statuten van de Ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Deze ontwerpen beogen de herziening van het statuut van de Ombudsdienst voor treinreizigers, met als doel deze te erkennen als een zogenaamde gekwalificeerde entiteit, in de zin van artikels XVI.24 en volgende van het Wetboek van economisch recht, die de Richtlijn 2013/11/EU betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen omzetten. De bemiddelingsdienst die als bevoegde entiteit is erkend, voldoet dus aan de onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsvereisten, beide noodzakelijke kwaliteiten voor zijn bemiddelingstaak.

Momenteel is de ombudsdienst een autonome dienst, die gefinancierd wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De ombudsdienst beschikt dus niet over een financiële autonomie. Wettelijke aanpassingen moeten dan ook worden doorgevoerd om van de ombudsdienst een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid te maken, die via een bijdrage ten laste van de sector gefinancierd wordt en over financiële autonomie beschikt, waardoor hij als gekwalificeerde entiteit kan erkend worden. 

De bedoeling is dat de sector, met name de NMBS, Infrabel, maar ook de andere spoorwegondernemingen, houders van een veiligheidscertificaat deel B in België en die er een reizigersvervoerdienst per spoor verlenen optreden in de financiering.

De ontwerpen mogen nu onderworpen worden aan syndicale onderhandelingen, en vervolgens ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd.