10 nov 2004 01:00

Het einde van de omwisseling van muntstukken in Belgische frank

Het einde van de omwisseling van muntstukken in Belgische frank.

Het einde van de omwisseling van muntstukken in Belgische frank.

De Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën herinnert eraan dat de muntstukken in Belgische frank die gangbaar waren eind 2001, vóór de overgang naar de euro, kosteloos en onbeperkt in bedrag omgewisseld kunnen worden tegen euro tot uiterlijk 31 december 2004. Deze omwisseling kan uitsluitend gebeuren aan de loketten van de Nationale Bank van België en haar agentschappen, alsook in de postkantoren. Het is dus niet mogelijk de muntstukken om te wisselen in de andere banken. Vanaf 1 januari 2005 zal geen enkel muntstuk in Belgische frank meer kunnen worden omgeruild. Voor meer informatie betreffende dit persbericht kunt U zich wenden tot : - Mevrouw Viviane Buydens, tel. + 32 (0) 2 233 77 34 - Mevrouw Frédérique Van Paemel, tel. + 32 (0) 2 233 73 27 U kunt de Thesaurie eveneens contacteren op het volgende emailadres : info.treasury@minfin.fed.be