02 jul 2013 15:58

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2014 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan onderwerpen voorstellen via een invulformulier: private personen, organisaties, instellingen, en uiteraard ook de beleidsmakers zelf.

Dit jaar worden voorstellen ingediend door middel van een online formulier op de KCE-website. Dit formulier moet vóór 16 september 2013 ingevuld worden.

Het KCE bouwt zijn studieprogramma op rond een reeks prioritaire thema’s. Deze thema’s werden weerhouden na consultatie van alle partners van het Belgische Health Research System (FOD Volksgezondheid, RIZIV, WIV, HGR,…). Voorstellen die niet passen binnen de prioritaire onderzoeksthema’s worden niet automatisch uitgesloten, maar zullen minder kans hebben om weerhouden te worden.

De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de KCE-website.