07 sep 2017 14:20

Het Fiscaal Memento van 2017 is verschenen

De FOD Financiën publiceert het Fiscaal Memento 2017. Deze publicatie geeft een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.


Bijna alle hoofdstukken zijn vernieuwd.

Inzake personenbelasting, vindt men in het Memento de verschillende stelsels van de gewestelijke woonfiscaliteit terug (geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen, nieuwe stelsel van de woningcheque in Wallonië). En het Fiscaal Memento geeft eveneens de evolutie weer van andere fiscale uitgaven in de drie gewesten (afschaffing/wijziging van bepaalde fiscale incentives bijvoorbeeld in Brussel naar aanleiding van de Brusselse fiscale hervorming).

Het Fiscaal Memento belicht ook de btw, de registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnsrechten, enz.

Link : fiscaal memento

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaal_memento