20 aug 2018 12:22

Het kadastrale plan is nu in open source beschikbaar.

Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied’. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie.

De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen

De dataset wordt voornamelijk gebruikt voor het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen: percelen en gebouwen. Ze wordt gebruikt als basislaag voor een groot aantal thematische lagen met betrekking tot de eigendomsgrenzen. Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen (mutaties) aan de eigendommen.

Voorheen hadden landmeters via MyMinfinPro toegang tot het kadastraal plan en konden ze het ook downloaden. Via de toepassing URBAIN konden de gemeenten dat ook. De toegang was dus voorbehouden aan gespecialiseerde doelgroepen.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “Het kadastrale plan was tot nu toe enkel beschikbaar voor gespecialiseerde doelgroepen. Door het plan beschikbaar te stellen voor het brede publiek, kan iedereen er nu gebruik van maken voor bijvoorbeeld het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen.”

Het kadastrale percelenplan kan men raadplegen als open data onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Het gaat om de toestand op 1 januari 2018. Er is keuze tussen twee coördinatenstelsels: Lambert 72 en Lambert 2008.

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/kadastraal-plan