23 dec 2014 15:22

Het kernkabinet analyseert het compromis van de Groep van 10

Eerste minister Charles Michel en vicepremier Kris Peeters hebben vanmorgen op het kernkabinet toelichting gegeven bij het akkoord dat de groep van 10 heeft bereikt over het eenheidsstatuut en de 6 koninklijke besluiten die  uitvoering geven aan de maatregelen voor onder meer het brugpensioen en het tijdskrediet.

Werkgevers en vakbonden kwamen overeen dat  sectoren nog tot 30 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen  afsluiten die brugpensioen (officieel SWT of stelsel werkloosheid bedrijfstoeslag) toelaat.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen dat  de sociale partners kader-cao’s afsluiten  op het niveau van de NAR (Nationale Arbeidsraad) voor de periode 2015-2016. Eén daarvan bevestigt brugpensioen op 58 jaar voor specifieke groepen zoals zware beroepen, nachtwerk, de bouw of in geval van een lange loopbaan,  en op 55 jaar voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden. Voor deze laatste categorie zal de leeftijd geleidelijk opgetrokken worden tot 60 jaar in 2020.

Dezelfde mogelijkheid van kader-cao’s wordt voorzien  voor landingsbanen. Dat is de mogelijkheid om minder uren te werken tot aan het pensioen. Voor specifieke groepen zoals zware beroepen, nachtwerk of lange loopbanen, wordt  een landingsbaan vanaf 55 jaar mogelijk, als het paritair comité van de sector het licht daarvoor op groen zet. Voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering, zijn landingsbanen mogelijk vanaf 55 jaar.

In het akkoord van de Groep van 10 worden eveneens een aantal financiële compensaties voorzien voor de werkgevers bij het invoeren van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De Groep van 10 overlegde op basis van een compromisvoorstel dat aangereikt werd door de regering. Het Kernkabinet heeft vandaag ook kennis genomen van dit deel van het akkoord van de sociale partners.

Er volgt deze namiddag een elektronische ministerraad om de beslissingen van het kernkabinet te valideren.

Het Kernkabinet heeft het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven besproken over het jaarlijkse loonrapport.  De federale regering heeft dit technisch verslag ontvangen.

Vicepremier Kris Peeters, heeft, samen met Eerste minister Charles Michel, een brief bezorgd aan de Groep van 10 met het verzoek dat zij een akkoord bereiken over de loonmarge 2015-2016, zoals is voorzien in de wet van 1996.  De sociale partners hebben nu twee maanden de tijd om dit akkoord te bereiken.

Tot slot zal de kern op 15 januari e.k. bijeenkomen om de agenda te bepalen van het sociaal overleg in verband met drie thema’s:

  • Welvaartsenveloppe
  • Strategie voor jobs
  • Pensioencommissie