01 sep 2022 11:46

Het nieuwe « Green OLO Framework » van België: ontmoetingen met investeerders

Het Koninkrijk België (rating AA3/AA/AA-; allen outlook stabiel) heeft BNP Paribas Fortis en Crédit Agricole CIB verzocht een reeks fysieke en virtuele beleggersgesprekken te organiseren om zijn nieuwe 2022 “Green OLO Framework”  voor te stellen.

Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen 5 en 9 september 2022.

Het Koninkrijk België zal vertegenwoordigd worden door het Federaal Agentschap van de Schuld en het DG Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een vooraf opgenomen presentatie zal beschikbaar zijn op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld vanaf maandag 5 september 2022: https://www.debtagency.be/en

Het nieuwe “Green OLO Framework”  en de “Second Party Opinion” van Moody's ESG kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de BDA : 

https://www.debtagency.be/en/green-olo