10 dec 2008 19:23

High level Committee for a new Financial Architecture

Het Belgische "High level Committee for a new Financial Architecture" (Comité op hoog niveau voor een nieuwe financiële architectuur) zal de Belgische regering advies geven over voorstellen om het financiële systeem te versterken en zo in de toekomst problemen te vermijden zoals bij de internationale financiële crisis van 2008.

Het Belgische "High level Committee for a new Financial Architecture" (Comité op hoog niveau voor een nieuwe financiële architectuur) zal de Belgische regering advies geven over voorstellen om het financiële systeem te versterken en zo in de toekomst problemen te vermijden zoals bij de internationale financiële crisis van 2008.

Er zal op drie niveaus advies worden verleend voor een beter beheer van het financiële systeem:

  • Voorstellen voor een beter beheer van het Belgische financiële systeem, wat betreft de toezichthoudende structuur alsook andere aspecten.
  • Voorstellen voor Europese acties om ondermeer de kloof te overbruggen tussen de Europese financiële eenheidsmarkt en nationale, onvoldoend gecoördineerde toezichthouders
  • Voorstellen gericht naar het internationale niveau (IMF, G20, ...).

Gemeenschappelijke voorstellen voor de drie niveaus kunnen verwijzen naar de nood om het huidige businessmodel voor financiële instellingen op één lijn te brengen met de beginselen van een goed werkend vrije marktsysteem.

Het Belgische "High level Committee for a new Financial Architecture" zal voor februari een tussentijds rapport opmaken en zijn eindrapport voor half 2009 voorleggen aan de Belgische regering.
Het comité kan andere deskundigen en vertegenwoordigers van relevante publieke en private financiële instellingen raadplegen. Het Ministerie van Financiën zal optreden als secretariaat van het comité en de nodige financiële en logistieke middelen verstrekken.

Samenstelling

Voorzitter

Baron Prof. Em. Dr. Alexandre Lamfalussy, voormalig voorzitter van het Comité Lamfalussy, voormalig lid van het Comité Delors, voormalig voorzitter van het EMI.

Leden

Jean-Pierre Cats, voorzitter van het Belgische Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
Professor Dr. Daniel Gros, directeur van het Centre for European Policy Studies (CEPS)
Willy Kiekens, directeur IMF
Geert Noels, hoofdeconomist van Petercam
Prof. Dr. Peter Praet, voorzitter van het Comittee for Banking Supervision van het ESCB
Prof. Dr. Em. Eddy Wymeersch, voorzitter van het Comittee of European Securities Regulators (CESR)