17 mei 2024 08:14

High level-seminarie “Customs cooperation: harder, better, faster, stronger” voor Directeurs-generaal van de Douane-unie

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vindt er op 23 en 24 mei 2024 een high level-seminarie plaats voor de Directeurs-generaal van alle 27 lidstaten van de douane-unie. Onder leiding van sprekers en panelleden uit de publieke en private sector, zullen de hoofden van de douanediensten van de EU inzichtelijke discussies voeren, best practices uitwisselen en de koers uitzetten om douanesamenwerking in de toekomst “harder, better, faster, stronger” te maken.

Persmoment enkel voor de geschreven pers: op 23 mei 2024 van 9.30 u. tot 11.30 u. in Vestar, Van Diepenbeeckstraat 12 te 2018 Antwerpen. Tijdens de pauze mogelijkheid om vragen te stellen aan Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen.

De Directeurs-generaal zullen zich laten inspireren door o.a. Nationaal Drugscommissaris Ine Van Wymersch, professor internationale politiek Jonathan Holslag, de topman van MSC Claudio Bozzo, Bob Van den Berghe, vicehoofd van het Container Control Programme van de ­Verenigde Naties en van de Wereld Douane Organisatie en Jo Swyngedouw, departementschef Financiële stabiliteit, AML-toezicht en Prudentieel beleid van de Nationale Bank van België.

De nadruk van het seminarie ligt op douanesamenwerking op de korte, middellange en lange termijn.

De huidige trends en bedreigingen voor de douane zullen worden besproken om een overzicht te hebben van de situatie en de bedreigingen waarmee douaneautoriteiten op dit moment worden geconfronteerd. Een versterkte Europese douanesamenwerking kan op korte termijn het antwoord zijn. De focus wordt hierbij gelegd op de 'European Ports Alliance' in de strijd tegen drugssmokkel. De ‘European Ports Alliance’ is in het leven geroepen om gecoördineerd op te treden tegen georganiseerde misdaad en drugshandel, omdat dit als prioriteit is gesteld door de Europese Unie, haar lidstaten en haar internationale partners in de nieuwe 'EU roadmap of priority measures against organised crime and drug-trafficking'. De deelnemers zullen worden geïnspireerd met nieuwe inzichten en mogelijke initiatieven die de efficiënte samenwerking tussen EU-douanediensten in de strijd tegen drugshandel kunnen versterken.

Op middellange termijn is het doel om de douanesamenwerking nog verder te versterken en te stroomlijnen via een meer gestructureerde vorm van samenwerking via het ‘EU Customs Alliance for Borders Expert Team’ (EU CAB ET).  De focus van dit nieuwe expertenteam ligt op versterkte operationele samenwerking en het delen van best practices tussen de 27 douane-diensten op vlak van o.a. controle, risicobeheer, technologie en training.

Tot slot zal de douanesamenwerking op de lange termijn worden bekeken, geïnspireerd door het bestaande EU-landschap van Europese agentschappen.