25 mrt 2005 16:00

HIPC

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad om het percentage van de schuldkwijtschelding van België ten opzichte van de Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) te verhogen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, besliste de Ministerraad om het percentage van de schuldkwijtschelding van België ten opzichte van de Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) te verhogen.

Het HIPC-initiatief is ontstaan in 1996, in samenwerking met de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het doel van het initiatief bestond erin de schuld van arme ontwikkelingslanden kwijt te schelden om tot een draagbare schuldengraad te komen zodat deze landen zich sociaal en economisch verder konden ontwikkelen. Het HIPC-initiatief werd door België steeds gesteund en de beslissing van de Ministerraad van 11 mei 2001 had betrekking op de kwijtschelding van leningen van staat tot staat en op de kwijtschelding van commerciële schulden die door de Nationale Delcrederedienst verzekerd werden. De Ministerraad heeft beslist om het percentage van de kwijtschelding van de betrokken schulden, in bepaalde omstandigheden, te verhogen van 90% naar 100%.