19 jul 2023 15:46

Hittegolf op het noordelijk halfrond: voor Zakia Khattabi is de situatie bijzonder ernstig!

Al enkele dagen worden extreme temperaturen gemeten in Noord-Amerika, Azië, Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Helaas is deze hittegolf op het noordelijk halfrond geen geïsoleerd fenomeen: sinds 1980 is het aantal gelijktijdige hittegolven in deze helft van de wereld verzesvoudigd. Helaas neemt deze trend niet af, zoals blijkt uit talrijke wetenschappelijke rapporten. De federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi, herinnert ons eraan dat deze hittegolven niet zonder gevolgen zijn voor de planeet en de levende wezens die er wonen, en dat de situatie bijzonder ernstig is.

"Alle signalen staan op rood, het huis staat in brand en niemand kan de realiteit van de klimaatverandering nog in twijfel trekken. We zien het aan de branden in Griekenland, Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada, waar dit jaar al meer dan tien miljoen hectare in rook is opgegaan EN AAN DE vele regio's in Spanje en Italië waar code rood van kracht is vanwege het extreme gevaar van deze hoge temperaturen, vooral voor de gezondheid, enzovoort. Het beperken van de opwarming van de aarde is niet langer enkel van vitaal belang voor toekomstige generaties, het is van vitaal belang voor ieder van ons vandaag", verklaarde de federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi.

"COP28 begint over een paar maanden. Deze conferentie zal cruciaal zijn, halverwege 2015, wanneer het  Akkoord van Parijs is overeengekomen, en 2030. Ik zal er zoals altijd bij zijn om in naam van België aan te dringen op ambitie! Ik ben diep overtuigd van de noodzaak van deze internationale onderhandelingen: multilateralisme is essentieel als we een wereldwijd antwoord willen bieden op de klimaatverandering, het is niet alleen de uitdaging van deze eeuw, maar dit decennium. We moeten er absoluut voor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5°C".

Zakia Khattabi benadrukt ook het belang van samenwerking tussen de verschillende bevoegdheden en beleidsniveaus. Ze beschrijft dit als een conditio sine qua non voor de implementatie van een ambitieus klimaatbeleid: “Niemand kan het alleen, en het zal meer kosten als we niets doen dan wanneer we weloverwogen investeringen uitvoeren op basis van een coherent klimaatbeleid! Afgelopen vrijdag keurde de regering de Federale Klimaatwet goed, die een wettelijke basis zal vormen voor het governance mechanisme dat ik in 2021 heb ingevoerd. Via een reeks stappenplannen is elk ministerie dat over hefbomen beschikt (mobiliteit, energie, gebouwenbeheer, enz.) nu verplicht om zijn uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er zal een comité van onafhankelijke wetenschappelijke experts worden opgericht om dit op te volgen. Met het afspringen van de discussies over een grote fiscale hervorming, is het nu cruciaal voor het federale klimaatbeleid dat de accijnsverschuiving, de vergroening van de investeringsaftrek en de afbouw van professionele diesel als afzonderlijke dossiers op de regeringstafel komen. Ten slotte is het, naast de acties die we ondernemen om de uitstoot te verminderen, essentieel om ons zoveel mogelijk aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Het klimaatadaptatieplan dat ik afgelopen maart heb afgerond, omvat 28 maatregelen verdeeld over acht actiedomeinen: onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, risico- en crisisbeheer, internationale samenwerking en bewustmaking. Ze zullen worden uitgevoerd in de periode 2023-2026 en twee keer worden geëvalueerd: eind 2024 (tussentijdse evaluatie) en eind 2026 (eindevaluatie). Dit is essentieel als we een veerkrachtige samenleving willen creëren en de kwetsbaarheid van menselijke en natuurlijke systemen voor klimaatverandering willen verminderen”, aldus Zakia Khattabi.