23 mrt 2023 12:06

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Op vraag van de FRDO voerden onderzoekers van de UCLouvain een studie uit over jongeren, communicatie en klimaat. Hoe kijken jongeren naar klimaatverandering? Welk beeld hebben ze van de klimaatuitdaging en hoe informeren ze zich? Denken ze dat de klimaattransitie een invloed zal hebben op wat later hun plaats op de arbeidsmarkt zal zijn? Die vragen kwamen aan bod in dit onderzoek.

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen.

Om de analyse verder te verdiepen werden afzonderlijke profielen ontwikkeld, in de vorm van ‘personae’. Wat zijn bv. de verschillen tussen jongeren die minder geïnteresseerd en geïnformeerd zijn en jongeren die heel erg geïnformeerd en mogelijk zelfs klimaatbevreesd zijn?

De onderzoekers gebruikten het model van die zeven personae om te komen tot aanbevelingen voor een meer gericht communicatiebeleid. Het kan aangewezen zijn om een verschillend type van communicatie te gebruiken naargelang het segment binnen de ruimere jongerengroep.

De studie sluit af met een reeks algemene aanbevelingen, enerzijds door deskundigen en anderzijds door jongeren zelf.

De volledige studie vindt u hier.

Contact: Jan Mertens jan.mertens@frdo.be 0479 296274

“Hoezo is het volgens de media "goed nieuws" dat luchthavens weer klanten krijgen, terwijl vliegtuigen zeer vervuilend zijn? Hoe zit het met privéjets waarmee politici en andere publieke figuren vluchten van drie minuten of een uur maken? (…) Wat ik wil zeggen is dat ik graag op een samenhangende manier over klimaatverandering, de oplossingen en de oorzaken ervan wil horen en niet zo afstandelijk, gefragmenteerd.”  (aanbeveling van een van de jongeren die bij het onderzoek betrokken was)