03 okt 2008 12:24

Hof van Justitie van de EU

Verlenging van het mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU

Verlenging van het mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Justitite Jo Vandeurzen en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht beslist om de heer Koen Lenaerts voor te dragen voor een nieuw mandaat van rechter bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. 

Op 6 oktober 2006 werd de heer Koen Lenaerts verkozen als kamervoorzitter voor een verlengbare periode van drie jaar. De Belgische permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie zal de voordracht overmaken aan het Voorzitterschap van de Raad, de Voorzitter van het Hof van Justitie en de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.