28 feb 2014 10:57

Hoge Raad van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de Hoge Raad van Financiën.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën. Het gaat om  noodzakelijke aanpassingen met betrekking tot de werking van de raad, om zijn actiedomein beter te weerspiegelen. Er werd ook rekening gehouden met de beslissing van het begrotingsconclaaf van 2013 om een nieuwe rapportagetaak inzake fraudebestrijding toe te kennen aan de permanente afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën