05 sep 2021 19:07

Hoge Raad van vrijwilligers: vervanging van de Duitstalige effectieve en plaatsvervangende leden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van de Duitstalige effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad van vrijwilligers.

Aan de Eupener Sportbundes ESB, vertegenwoordigd door Thomas Potgen, wordt het mandaat van effectief Duitstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers toegekend. 

Muzikverband Födekam, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Cloot, wordt benoemd tot plaatsvervangend Duitstalig lid. 

Beide mandaten zijn oorspronkelijk ingegaan op 1 februari 2019. De resterende ambtstermijn zal eindigen op 31 januari 2023

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.