29 apr 2011 14:08

Hoge raad voor vrijwilligers

Benoeming van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Benoeming van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad heeft voor 2011-2014 de leden van de Hoge raad voor Vrijwilligers benoemd (*). De volgende organisaties worden benoemd als effectief Franstalig lid:

 • Le Secrétariat Général de L'Enseignement Catholique, vertegenwoordigd door mevrouw Suzanne VAN SULL
 • L'Association pour le Volontariat, vertegenwoordigd door de heer Jacques MICHIELS
 • Inter-environnement Wallonie, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique PATERNOSTRE
 • La Fédération Multisports Adaptés, vertegenwoordigd door de heer Philippe BODART 
 • L'Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique, vertegenwoordigd door de heer Luc DECHARNEUX
 • Caritas, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte JACQUEMIN
 • L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes,  vertegenwoordigd door de heer Frédéric POSSEMIERS
 • Le Conseil de la Jeunesse Catholique, vertegenwoordigd door mevrouw Célia DESHAYES
 • L'Association Interfédérale du Sport Francophone, vertegenwoordigd door de heer Willy MONFORT
 • La Croix-Rouge de Belgique, vertegenwoordigd door mevrouw Eline SAUVAGE

De volgende organisaties worden benoemd als effectief Nederlandstalig lid: 

 • Vlaams secretariaat Katholiek Onderwijs, vertegenwoordigd door mevrouw Beatrijs PLETINCK
 • Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door de heer Luk TAS
 • Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, vertegenwoordigd door de heer Steven VANDEN BROUCKE
 • Vlaams Welzijnsverbond, vertegenwoordigd door mevrouw Liliane KROKAERT
 • Vlaamse Sportfederatie, vertegenwoordigd door mevrouw Geraldine MATTENS
 • Gezinsbond, vertegenwoordigd door de heer Eric DE WASCH
 • Rode Kruis Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Ludgardis SWENNEN
 • Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en Verbond Sociale Ondernemingen, vertegenwoordigd door mevrouw Anita CAUTAERS
 • Natuurpunt, vertegenwoordigd door de heer Willy IBENS
 • Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk,  vertegenwoordigd door mevrouw Eva HAMBACH

De volgende organisaties worden benoemd als plaatsvervangend Nederlandstalig lid: 

 • Vlaams Patiëntenplatform, vertegenwoordigd door mevrouw Monique CLAEYS
 • Vlaamse Ouderenraad, vertegenwoordigd door mevrouw Jeanine SCHOLLAERT
 • Unie Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigd door mevrouw Françoise HANSON-SOUDANT

De volgende organisaties worden benoemd als effectief en plaatsvervangend Duitstalig lid:

 • Musikverband FÖDEKAM, vertegenwoordigd door de heer Arnold FRANÇOIS
 • Sportrat der deutschsprachigen Gemeinschaft, vertegenwoordigd door de heer Jacques CLOTH

De volgende personen worden benoemd als effectief Franstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk:

 • de heer Michel DAVAGLE 
 • de heer Jacques DEFOURNY

De volgende personen worden benoemd als effectief Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke
deskundigheid:

 • mevrouw Lesley HUSTINX
 • de heer Dominique VERTÉ