06 nov 2013 15:43

Hondenregistratieprocedure volledig geïnformatiseerd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bevoegd voor dierenwelzijn, Laurette Onkelinxde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de identificatie en registratie van honden.

Sinds 1 september 1998 moet in België elke hond officieel geïdentificeerd (via een elektronische chip of een tatoeage) en geregistreerd zijn. De eigenaar ontvangt bij de identificatie van zijn hond automatisch een Europees paspoort. Dat paspoort is verplicht om met het dier buiten België te reizen.

Elk jaar worden niet minder dan 150.000 nieuwe honden in de nationale databank geregistreerd. Daar komen dan nog de meldingen bij over overleden honden, veranderingen van eigenaars of adresveranderingen van de eigenaars. Door de databank kunnen verloren gelopen honden gemakkelijk hun baasje terugvinden. En de hondenhandel kan beter gecontroleerd worden.

Vandaag gebeurt de registratieprocedure manueel, via de diensten van een vzw, wat risico's op fouten door het manueel invullen met zich meebrengt. Die procedure wordt volledig geïnformatiseerd: de dierenartsen zullen de honden online kunnen registreren, zodat:

  • het inschrijvingsbewijs van een hond veel sneller zal worden uitgereikt: 2 tot 3 dagen in plaats van een week
  • de dierenartsen - eveneens online - afzonderlijk paspoorten en identificatiebewijzen kunnen bestellen
  • de verandering van baasje of het overlijden van de hond eveneens rechtstreeks online kan worden gemeld
  • de databank betrouwbaarder zal zijn, aangezien de geïnformatiseerde invoer minder fouten zal veroorzaken.

Tegelijk zal de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid het databankbeheer verzorgen, zodat ook het registratietarief kan verminderen: het zal van 12,39 euro naar 10,95 euro gaan.

De inwerkingtreding van de maatregel is voorzien voor 1 januari 2014.