23 jun 2006 17:00

Hoofdcommissaris van politie

Maatregelen voor het directiebrevet dat nodig is voor de bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie

Maatregelen voor het directiebrevet dat nodig is voor de bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie

Op voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van het directiebrevet vereist voor de bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie. Het ontwerp implementeert de voorwaarden en de procedure op basis waarvan een politiecommissaris met minstens 9 jaar kaderanci├źnniteit het directiebrevet kan bekomen. Dat laat hem toe zich kandidaat te stellen voor een functie waarvoor de graad van hoofdcommissaris van politie is vereist. Het ontwerp regelt de selectie en de toelating tot de opleiding en de organisatie van de opleiding waarna het directiebrevet zal worden uitgereikt aan de laureaten. Een van wettelijke voorwaarden voor de bevordering in de graad van hoofdcommissaris is dat de kandidaat ook houder moet zijn van een diploma dat toegang biedt tot de functies van niveau A bij de federale overheid. Een overgangsmaatregel is voorzien. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.