20 jul 2006 17:00

Horecasector

Toekenning van een fiscale stimulans aan de horecasector

Toekenning van een fiscale stimulans aan de horecasector

De ministerraad besliste in tweede lezing een fiscale stimulans toe te kennen aan de horeca-inrichtingen die investeringen doen om aan de wetgeving inzake het rookverbod te voldoen. Hij keurde daarom het voorontwerp van wet goed betreffende de investeringsaftrek ten gunste van de horecasector die Minister van Financiën Didier Reynders en Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar voorstelden. Vanaf 1 januari 2006 is een algemeen rookverbod in openbare plaatsen van kracht. De horeca-inrichtingen kunnen een afwijking op het verbod bekomen als ze in de afgesloten rookkamer een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem installeren. Nu kent de regering een verhoogde investeringsaftrek toe aan horeca-inrichtingen die de investering doen. De verhoogde investeringsaftrek bedraagt 14,5%. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.