05 dec 2008 15:12

Hoven van beroep

Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren en substituten-procureur-generaal in hoven van beroep en parketten-generaal

Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren en substituten-procureur-generaal in hoven van beroep en parketten-generaal

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen beslist om via amendementen het tijdelijke kader van raadsheren en substituten-procureur-generaal in de hoven van beroep en de parketten-generaal van Luik, Gent en Antwerpen te verlengen tot 31 december 2010 met de bedoeling de behandelingstijd van rechtszaken in te korten. Het gaat om een amendement op het wetsontwerp dat de ministerraad op 12 september 2008 heeft goedgekeurd.