27 apr 2007 17:00

Huisartsen

Financiële steun aan beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende artsen nodig zijn

Financiële steun aan beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende artsen nodig zijn

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat een impulsfonds voor huisartsengeneeskunde opricht en zijn werkingsregels vastlegt. (kb van 15 september 2006) Het ontwerp vult het gedeelte van de basistekst aan over de financiële ondersteuning van de beginnende huisartsen en huisartsen die zich in zones vestigen waar bijkomende huisartsen nodig zijn. De wijzigingen brengen verduidelijkingen aan van het begrip nieuwe installatie en installatiedatum, ze stellen een nieuwe timing vast voor de update van de prioritaire zones, ze versoepelen de verplichting om de eenmalige premie van 20.000 euro terug te betalen als de huisarts niet meer aan de voorwaarden voldoet. Ten slotte bieden ze de huisartsenkringen ook de mogelijkheid om de prioritaire zones te wijzigen en te beperken. De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2006. Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.