27 apr 2016 16:37

Hulp bij het invullen van de belastingaangiften: gemeentelijke zitdagen

Vanaf vandaag helpen ambtenaren van de FOD Financiën op verschillende plaatsen buiten de gebouwen van Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte. Vandaag vindt de eerste sessie plaats in een lange reeks van in totaal 1.265 zitdagen.

Overal in het land, in een gebouw van het OCMW of van de gemeente zijn er zitdagen van 27 april tot 30 juni op 524 verschillende plaatsen. In april en mei zijn er 819 zitdagen en in juni 446.

De burger die ons bezoekt, brengt :

  • de elektronische identiteitskaart waarvan hij de PIN-code kent (ook die van de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner),
  • de inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte…),
  • de attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, dienstencheques…),
  • het aanslagbiljet van vorig jaar en
  • indien hij eigenaar is, het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing mee.