25 apr 2014 14:13

Hulpaanvragen voor een leefloon verjongt

Brussel, 25 april 2014. Sinds de wet “Recht op maatschappelijke integratie” uit 2002 is de leefloonpopulatie verjongd. Een tendens die zich blijft voortzetten. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt in zijn statistisch kwartaalverslag vast dat in 2013 een derde (30,8%) van de leefloners jonger is dan 25 jaar. Vergeleken met 2003 was dit aandeel 26,1% van alle leefloners. Hiervan trachtte in 2003, 5,6% met behulp van het OCMW een diploma te behalen. In 2013 steeg dit aandeel tot 11,6%.

Stijgend aantal studenten

Op basis van de eerste 11 maanden van 2013 stellen we een stijging vast van 7% tegenover 2012 van het aantal studenten met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Deze maatregel moedigt jongeren aan om met de hulp van de OCMW ‘s een diploma te behalen met het oog op hun professionele inschakeling in de maatschappij. Dit kan zowel voor middelbaar als hoger onderwijs. Deze stijging is het dubbele van het aantal leefloners dat in dezelfde periode 3,4% toe nam.

In absolute cijfers studeerden in 2013 maandelijks 12.081 jongeren dankzij het OCMW ’s tegenover een maandelijkse leefloonpopulatie van 98.539 personen.

Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “Deze maatregel blijft een sterk instrument voor de OCMW ’s en bereikt zijn doel. Zoals we in onze focusnota van februari 2013 aanhaalden, blijven de gevolgen van de crisis de jongeren treffen. Tegenover de vanzelfsprekende bedreiging van de langdurige werkloosheid die een volledige generatie van de arbeidsmarkt verwijdert, blijven de OCMW ‘s extra inspanningen doen om de mogelijkheden tot beroepsinschakeling van de jongeren te verbeteren.”

Onderzoek naar studenten en bijstand

Uit uitgevoerd onderzoek bleek dat ¾ van de studenten met een leefloon uit een arm gezin afkomstig zijn. Julien Van Geertsom: “Het onderzoek wees er op dat dankzij het leefloon de cirkel van de armoede doorbroken kan worden. Sinds 2002 is het aantal studenten in het leefloon verdubbeld. Van alle leeflonen uitbetaald in België gaat 1 op 10 naar een student. Ongeveer 50% van de OCMW studenten volgt secundair onderwijs wat wijst op een duidelijke schoolachterstand.”


De volledige analyse van het trimestrieel rapport vindt u op de website van de POD MI:

 

 

*  De absolute cijfers zijn maandgemiddelden. Een rechthebbende kan meerdere maanden na elkaar in aanmerking komen voor een betrokken maatregel. Om absolute jaarcijfers te berekenen mag men deze cijfers niet vermenigvuldigen met 12 maanden.