23 jun 2006 17:00

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal wordt toegekend aan Luc Meerkens voor zes jaar vanaf 1 juli 2006. De heer Meerkens voldoet aan alle voorgeschreven reglementaire bepalingen die vermeld zijn in het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.