03 mrt 2011 15:43

Humanitaire situatie in Libië

Toekenning van een subsidie voor het internationaal comité van het Rode Kruis

Toekenning van een subsidie voor het internationaal comité van het Rode Kruis

De ministerraad heeft kennis genomen van een nota over de humanitaire situatie in Libië die minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel heeft voorgesteld.

Op basis hiervan heeft de ministerraad beslist om een subsidie van 1 miljoen euro toe te kennen aan het internationaal comité van het Rode Kruis voor de financiering van een project ICRC operations covered by the Tunis regional delegation.