27 apr 2018 16:51

Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Belgoeurop), gelegen Belliardstraat  65 te Brussel. 

Belgoeurop is momenteel gevestigd in twee gebouwen, gelegen Wetstraat 61-63-65 te Brussel. Er werd een vast huurcontract van 15 jaar ondertekend dat eindigt op 30 maart 2021. Deze huur is zeer duur is en het gebouw voldoet niet meer aan de noden van de Vertegenwoordiging. De Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland, de naaste buur van Belgoeurop, wenst haar kantoorruimte echter uit te breiden met het oog op het toekomstige Duitse voorzitterschap van de EU. De eigenaar is dezelfde voor beide gebouwen en staat open voor een mogelijke overname van het gebouw van de Belgische vertegenwoordiging door de Duitse vertegenwoordiging voor het einde van het huurcontract.

Het nieuwe gebouw, gelegen Belliardstraat 65, is volledig vernieuwd en beschikt over de meest recente technologieën op het vlak van energie. Bovendien ligt het in de onmiddellijke nabijheid van de Europese instellingen. 

De ministerraad stemt dan ook in met het huren voor een periode van 9 jaar van dit gebouw evenals 35 parkeerplaatsen en een archiefruimte. Hij gaat ook akkoord met de uitvoering van de inrichtingswerken die door de eigenaar voorgefinancierd werden en terug moeten betaald worden over een periode van 9 jaar. De realisatie van deze operatie is afhankelijk van het akkoord van de Duitse overheid en van de eigenaar wat betreft de overname van de lopende huurovereenkomst en de uitdoving van alle contractuele verplichtingen met betrekking tot deze huurovereenkomst in hoofde van de Belgische staat.