31 mrt 2006 12:00

Huur van gebouwen

Huur van gebouwen voor diensten van FOD Financiën en Federale Politie

Huur van gebouwen voor diensten van FOD Financiën en Federale Politie

De Ministerraad keurde een aantal huurvoorstellen goed. Het gaat om voorstellen van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. De Regie der gebouwen krijgt de opdracht om: - een kantoorruimte te huren in Beveren (Doel) Deurganckdok, kaai 1742 (PSA Hesse-Noord natie) voor een tijdelijk verificatie- en toezichtsbureau van Douane en Accijnzen van FOD Financiën. Het gaat om een huurovereenkomst voor 2 jaar dat voor onbepaalde duur kan worden verlengd. - een kantoorruimte van 153 m² te huren in het nieuwe Antwerp Euro Terminal (AET) gebouw. Dat ligt op Kaai 1333 - Haandorpweg in Beveren. De ruimte dient voor een verificatie- en toezichtsbureau van Douane en Accijnzen van FOD Financiën. - 70 bovengrondse parkeerplaatsen te huren in het Antwerp Ring Center, blok A - Noordersingel 27 in Borgerhout. De parkeerplaatsen dienen voor de gerechtelijke en bestuurlijke directie (DIRCO-DIRJU) van de Federale Politie die in het gebouw Antwerp Ring Center is gehuisvest.